ADVOKAT MNA

WINJUM

Fast eiendom

Alle som eier fast eiendom kommer tidvis i berøring med rettslige spørsmål, både i forhold til det offentlige (konsesjonslov, skattelov, plan- og bygningslov, tilskuddsregler m.m.) og i forhold til private parter (jordskifte, bruksretter, nabotvister, kjøpstvister, arv og odel, husleie, friluftsliv m.m.).

Rettsforholdene tilknyttet fast eiendom er m.a.o. svært mangfoldig, og må sees i sammenheng for at man skal finne de beste løsningene. I tvistesaker dekkes advokatutgifter vanligvis under innbo-, villa-, landbruksforsikring e.l.


Sameieloven
Servituttloven
Friluftsloven
Hevdsloven
Jordloven
Konsesjonsloven
Avhendingsloven
Plan- og bygningsloven
Huseieloven
Tinglysingsloven
Tomtefesteloven
Løysingsrettsloven
Naboloven
Eierseksjonsloven

Tlf: 55 30 21 96

Mobil: 922 23 787

Postboks 333 Sentrum
5804 Bergen

Kontor: Fortunen 4

ivar@advokatwinjum.no

Org.nr. 916 250 304

I KONTORFELLESSKAP MED:

Advokatfirma Grahl-Madsen & Co AS Advokatene Hartmann & Ingebrigtsen