ADVOKAT MNA

WINJUM

Arverett

Arveretten omhandler reglene for hva som skal skje med formuen når man dør. Det meste er fastsatt i loven, men noe kan bestemmes ved testament. Man kan også påvirke slike spørsmål gjennom ektepakt, fremtidsfullmakt eller andre typer disposisjoner.

Nye samlivsformer medfører at arvespørsmål er blitt mer kompliserte, der gjenlevende ektefelle/samboers interesser står i motsetning til slektsarvingenes interesser. Konflikter kan forebygges og løses ved hjelp av juridisk kunnskap og forståelse.


Arveloven
Ekteskapsloven
Husstandsfellesskapsloven
Skifteloven

Tlf: 55 30 21 96

Mobil: 922 23 787

Postboks 333 Sentrum
5804 Bergen

Kontor: Fortunen 4

ivar@advokatwinjum.no

Org.nr. 916 250 304

I KONTORFELLESSKAP MED:

Advokatfirma Grahl-Madsen & Co AS Advokatene Hartmann & Ingebrigtsen