ADVOKAT MNA

WINJUM

Ivar Winjum

2016 -
Advokat, i kontorfellesskap med advokatene Håkonsen, Eknes, Hartmann, Ingebrigtsen og Grahl-Madsen

2012 - 2016
Advokat/partner, Advokatfirmaet Judicium DA

1990 - 2012
Advokat, Advokatene Hove, Wyller, Eriksen, Winjum, Eilertsen, Veum, Kornerud, Håkonsen

1989 - 1990
Advokat, Advokatene Lexau & Winjum

1985 - 1989
Advokatfullmektig, Advokat Trond Lexau

1983 - 1985
Konsulent, Fylkeslandbrukskontoret i Hordaland

1982 - 1982
Politifullmektig, Bergen Politikammer

1982
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Bergen
2016 - Advokat, i kontorfellesskap med advokatene Håkonsen, Eknes, Hartmann, Ingebrigtsen og Grahl-Madsen
2012 - 2016 Advokat/partner, Advokatfirmaet Judicium DA
1990 - 2012 Advokat, Advokatene Hove, Wyller, Eriksen, Winjum, Eilertsen, Veum, Kornerud, Håkonsen
1989 - 1990 Advokat, Advokatene Lexau & Winjum
1985 - 1989 Advokatfullmektig, Advokat Trond Lexau
1983 - 1985 Konsulent, Fylkeslandbrukskontoret i Hordaland
1982 - 1982 Politifullmektig, Bergen Politikammer
1982 Juridisk embetseksamen, Universitetet i Bergen

Vi arbeider spesielt med rettsforhold tilknyttet fast eiendom, odelsrett, jordskiftesaker, nabotvister, bruksrettigheter, bo- og driveplikt, konsesjon, veiretter, sameie, arv, byggesaker og salgstvister. Har også bred erfaring med andre privat- og offentligrettslige saker.

Samarbeidsadvokat, Hordaland Bondelag.

Lovdata (lover)
Lovdata (nye dommer)
Advokatforeningen
Advokaten hjelper deg
Domstolene
Sivilombudsmannen

Tlf: 55 30 21 96

Mobil: 922 23 787

Postboks 333 Sentrum
5804 Bergen

Kontor: Fortunen 4

ivar@advokatwinjum.no

Org.nr. 916 250 304

I KONTORFELLESSKAP MED:

Advokatfirma Grahl-Madsen & Co AS Advokatene Hartmann & Ingebrigtsen